از میان تمام چیزهایی که دیده‌ام تنها تویی که می‌خواهم به دیدنش ادامه دهم از میا

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

160 کاربر

از میان تمام چیزهایی که دیده‌ام تنها تویی که می‌خواهم به دیدنش ادامه دهم از میان تمام چیزهایی که لمس کرده‌ام تنها تویی که می‌خواهم به لمس کردنش ادامه دهم. خنده‌ی نارنج طعمت را دوست دارم. من با نگاه‌کردن به تو با عشق‌ورزیدن به تو زنده‌ام عاشق بودن ذات من است. " پابلو_نرودا " #شبتون_دور_از_دلتنگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌┅─═ঊঈ ♥️ ঊঈ═─┅ ◍⃟❣ @AFARINESH8

شبتون_دور_از_دلتنگی

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو