کلیپ انگیزشی

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور

48 کاربر

کلیپ انگیزشی کلیپهای انگیزشی شهود الهامات و شهودی که به ما گفته میشه، از نظر ما و از نظر ذهن منطقی ما غیرمنقطیه و چون ذهن میخواد بدونه چطوری و روش رسیدن به جواب و هد رو میخواد ببینه به خاطر همین نفی میکنه، و این اعتماد به شهود و الهامات تمرین میخواد ایمان قوی میخواد و هرکسی نمیتونه قبولش کنه ولی راه درست بهت گفته میشه از همین طریق abasmanesh عباسمنش موفقیت عباسمنش ثروت عباس منش baby استانبول covid 19 family switzerland world explore انرژی مثبت قانون جذب خدا خداوند

abasmanesh Baby Baby covid_19 explore Family switzerland World استانبول انرژی_مثبت انرژی_مثبت انرژی_مثبت انرژی_مثبت انرژی_مثبت انرژی_مثبت انرژی_مثبت خدا خدا خدا خدا خداوند خداوند خداوند خداوند خداوند عباس_منش عباس_منش عباس_منش عباس_منش عباسمنش عباسمنش عباسمنش_ثروت قانون_جذب قانون_جذب قانون_جذب قانون_جذب قانون_جذب موفقیت موفقیت موفقیت موفقیت موفقیت

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپهای انگیزشی ایوب جمشیدپور