نام کتاب: #افسانه_تعادل_کار_وزندگی نویسنده: #دیوید_مَکنِف ⏰ زمان خلاصه:

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
کتاب صوتی ویدیو انگیزشی

کتاب صوتی ویدیو انگیزشی

45 کاربر

نام کتاب: #افسانه_تعادل_کار_وزندگی نویسنده: #دیوید_مَکنِف ⏰ زمان خلاصه: 28:51 درباره کتاب: بازنگری در تعادل و برنامه بهینه خود برای دستیابی موفقیت کتاب "افسانه تعادل کار وزندگی " که در سال 2021 منتشرشده، راهنمای مدیریت استرس و ایجاد هماهنگی در زمینههای کلیدی زندگی با استفاده از روش هفت‌بخشی (Seven-Slice) است؛

افسانه_تعادل_کار_وزندگی افسانه_تعادل_کار_وزندگی دیوید_مَکنِف دیوید_مَکنِف

دیگر ویدیو و موزیک های : کتاب صوتی ویدیو انگیزشی