غزل زیبا از صائب تبریزی صامت بروجردی این کجا و آن کجا

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 01 تیر 1401
کلیپ های جذاب

کلیپ های جذاب

01 کاربر

غزلی زیبا از صائب تبریزی ک در فضای مجازی ب صامت بروجردی مشهور شده مایه ی اصل و نسب در گردش دوران زر است متصل خون می خورد تیغی ک صاحب جواهر است

شعر شعر شعر_جالب شعر_صائب_تبریزی غزل غزل_صائب_تبریزی

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپ های جذاب