زیبا هوای حوصله ابری‌ست چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگیِ مرا

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 01 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

زیبا هوای حوصله ابری‌ست چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگیِ مرا شعر محمدرضا عبدالملکیان صدای یگانه

زیبا زیبا زیبا زیبا زیبا محمدرضا_عبدالملکیان یگانه

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو