☀️ اجرایی زیبا از گروه نواک با هنرمندی مهدی عباسی مینا دریس

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 01 تیر 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

☀️ اجرایی زیبا از گروه نواک با هنرمندی مهدی عباسی مینا دریس ◾️ Novak Ensemble ◾️Dar Band دانی از دولت وصلت چه طلب دارم؟ هیچ یادِ تو مصلحت خویش ببرد از یادم ✍ سعدی ☀️

سعدی مهدی_عباسی مینا_دریس مینا_دریس

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو