نام کتاب قدرت نه گفتن نویسنده ویلیام یوری ⏰ زمان خلاصه 30 28 د

تعداد بازدید
00
سه شنبه 31 خرداد 1401
کتاب صوتی ویدیو انگیزشی

کتاب صوتی ویدیو انگیزشی

45 کاربر

نام کتاب قدرت نه گفتن نویسنده ویلیام یوری ⏰ زمان خلاصه 30 28 درباره کتاب ویلیام یوری در کتاب چطور نه بگوییم و در جواب، بله بشنویم؟ به قدرت نه گفتن می‌پردازد ازآنجایی‌که واژه نه یکی از قوی‌ترین کلمات هر زبان است، مردم یا از آن سوءاستفاده می‌کنند و یا می‌ترسند با گفتن آن‌کسی را ناراحت

قدرت_نه_گفتن ویلیام_یوری ویلیام_یوری کتاب کتاب

دیگر ویدیو و موزیک های : کتاب صوتی ویدیو انگیزشی