گوگوش ✍️ ایرج جنتی عطایی

تعداد بازدید
00
سه شنبه 31 خرداد 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

167 کاربر

گوگوش ✍️ ایرج جنتی عطایی جهان استوار نمی‌ماند مگر با سری خمیده بر روی شانه‌ی کسی که دوستش داریم ✍ سوزان علیوان ☀️

ایرج_جنتی_عطایی ایرج_جنتی_عطایی سوزان_علیوان گوگوش

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو