پرکردن پشت کابل با نوار نارنجی نوار شن رنگی هشداری است که روی خط لوله داخل کانا

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 تیر 1401
مهندسی عمران

مهندسی عمران

08 کاربر

پرکردن پشت کابل با نوار نارنجی نوار شن رنگی هشداری است که روی خط لوله داخل کانال ریخته میشود تا هنگام خاکبرداری های بعد که ممکن است در آینده انجام شود نشانگر هشدار باشد تا احتیاط های ایمنی اعمال شود

دیگر ویدیو و موزیک های : مهندسی عمران