در سال 1354 شهر طهران آلوده ترین شهر جهان بوده است ویدئویی کوتاه از گزارش تلوی

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 04 خرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

39 کاربر

در سال 1354 شهر طهران آلوده ترین شهر جهان بوده است ویدئویی کوتاه از گزارش تلویزیون ملی ایران پیرامون آلودگی هوای طهران در دهه 40 تاریخ تمدن جهان tarekhtamadongahan

تاریخ_تمدن_جهان

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث