پیر شدیم و نفهمیدیم دوست داشتن ارزشش بیشتر از نبخشیدن اشتباهاتی است

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 04 خرداد 1401
تاریخ فلسفه یوفو مستند

تاریخ فلسفه یوفو مستند

36 کاربر

پیر شدیم و نفهمیدیم دوست داشتن ارزشش بیشتر از نبخشیدن اشتباهاتی است که مرتکب می شویم پیر شدیم ولی هنوز راه درست زندگی کردن را پیدا نکرده ایم مدام از شانس و اقبالمان شاکی می شویم جوانی را چه مفت با حرص خودن سر کردیم غافل از گذر ثانیه ها و دقیقه های که برنمی گردن مشغول شمردن بدبیاری هایمان می شویم جوانی را در پیری درمی یابیم که دیگر پای راه رفتن طاقت دوری از اتاق تاریک و دنجمان را نداریم بازهم مشغول جوانی از دست رفته می شویم پس ما فقط حسرت خوردیم هیچ وقت در لحظه زندگی نکردیم قدیما می گفتن به پای هم پیر شید ما حتی به پای هم پیرهم نشدیم سخن بزرگان ✒️ sookhanbozoorgan

سخن_بزرگان سخن_بزرگان سخن_بزرگان

دیگر ویدیو و موزیک های : تاریخ فلسفه یوفو مستند