مصطفی راغب قرار عاشقی

تعداد بازدید
00
دوشنبه 02 خرداد 1401
بازی‌های کودکانه

بازی‌های کودکانه

00 کاربر

نه خنده از تو بی خبر موند نه گریه دردمو دوا کرد نفس نفس به سینه پر زد دلی که اسمتو صدا کرد هوای عاشقی گرفته ببین بنفشه سر به زانوست بیا به دیدنم که خستم بیا سرم پر از هیاهو ست ~◈~⫷⫸~◈~⫷⫸~ هوا هوای دیدن توست به لب رسیده جان خسته یه بغض بی بهونه دارم که راه گریه هامو بسته هوا هوای بی قراری بریده طاقتم کجایی امان ازین همه غریبی امان ازین همه جدایی ~◈~⫷⫸~◈~⫷⫸~ کجا به خنده میرسم ازین هوای گریه آلود مرا ببر به ساعتی که لحظه ی قرارمون بود دعای دل شکسته ها گره گشای مشکلم کو دلم گرفته از زمین نگار من بگودلم کو ~◈~⫷⫸~◈~⫷⫸~ امیر پرده پوش عاشق کجای قصه خانه داری تو را صدا زدم به خواهش تو را صدا زدم به زاری بهار تازه روی پنهون امید نو رسیده ی من چرا قدم نمیگذاری به دیده ی ندیده‌ ی من ~◈~⫷⫸~◈~⫷⫸~ هوا هوای دیدن توست به لب رسیده جان خسته یه بغض بی بهونه دارم که راه گریه هامو بسته هوا هوای بی قراری بریده طاقتم کجایی امان ازین همه غریبی امان ازین همه جدایی

قرار_عاشقی قرار_عاشقی_راغب محمد_شجاعی مصطفی_راغب مصطفی_راغب منتظران_منجی

دیگر ویدیو و موزیک های : بازی‌های کودکانه

بازی راه لوله‌ای
00:02:26

بازی راه لوله‌ای

چهارشنبه 11 خرداد 1401

بازی دوز هیجانی
00:02:22

بازی دوز هیجانی

چهارشنبه 11 خرداد 1401