خبرفوری،فرود دوهواپیما روی یک باند

تعداد بازدید
00
دوشنبه 02 خرداد 1401
کانال رسمی خلبانان ومهمانداران اطلاعات ناب صنعت هوانوردی

کانال رسمی خلبانان ومهمانداران اطلاعات ناب صنعت هوانوردی

18 کاربر

خبرفوری،خبرفوری فرود دو هواپیما روی یک باند همزمان

خلبان_مهماندار_اسمان_هواپیما خلبان_هواپیما_آسمان خلبان_هواپیما_آسمان_سقوط مهماندار_سقوط_هواپیما مهماندار_کپتن_کاکپیت_کرو

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال رسمی خلبانان ومهمانداران اطلاعات ناب صنعت هوانوردی