لندینگ هواپیمای فوق سبک درهوای برفی

تعداد بازدید
00
دوشنبه 02 خرداد 1401
کانال رسمی خلبانان ومهمانداران_اطلاعات ناب صنعت هوانوردی

کانال رسمی خلبانان ومهمانداران_اطلاعات ناب صنعت هوانوردی

18 کاربر

لندینگ هواپیما درهوای برفی

خلبان_مهماندار_اسمان_هواپیما خلبان_هواپیما_آسمان خلبان_هواپیما_آسمان_سقوط مهماندار_هواپیما_آسمان_سقوط مهماندار_کاکپیت_کرو

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال رسمی خلبانان ومهمانداران_اطلاعات ناب صنعت هوانوردی