فرماندار آبادان آمار دقیقی از تلفات وجود ندارد آمار دقیقی از تلفات ریزش سا

تعداد بازدید
01
دوشنبه 02 خرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

39 کاربر

فرماندار آبادان آمار دقیقی از تلفات وجود ندارد آمار دقیقی از تلفات ریزش ساختمان متروپل درحال حاضر وجود ندارد ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد havades roz

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث