داستان کار خوبه خدا درست کنه سلطان محود خر کیه دو گدا بودند یک بسیار چاپلوس و د

تعداد بازدید
00
دوشنبه 02 خرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

40 کاربر

داستان کار خوبه خدا درست کنه سلطان محود خر کیه دو گدا بودند یک بسیار چاپلوس و دیگری آرام و ساکت گدای چاپلوس وقتی شاه محمود و یا وزیرنش را می دید بسیار چاپلوسی می کرد و از سلطان محمود تعریف می کرد و هدیه میگرفت ولی اون یکی ساکت بود اون گدای چاپلوس روزی به گدای ساکت گفت چرا تو هم وقتی شاه رو می بینی چیزی نمیگی تا به تو هم پولی داده بشه گدای ساکت گفت کار خوبه خدا درست کنه سلطان محمود خر کیه؟ ادامه را در ویدیو ببینید تاریخ تمدن جهان tarekhtamadongahan

تاریخ_تمدن_جهان

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث