قبل از بیگ‌بنگ چه بوده؟ پل دیویس فیزیکدان و مؤلف کتاب "The Mind of God" با بی

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
ثروت قدرت عشق

ثروت قدرت عشق

15 کاربر

قبل از بیگ‌بنگ چه بوده؟ پل دیویس فیزیکدان و مؤلف کتاب "The Mind of God" با بیان ساده‌ای این سؤال را بررسی میکند. @Archivebooks

دیگر ویدیو و موزیک های : ثروت قدرت عشق