برخورد یک #شهاب_سنگ بزرگ با زمین و آثار ناشی از آن جالب توجه است. به راستی اگر ی

تعداد بازدید
02
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
علم_عجایب_خبر_حوادث

علم_عجایب_خبر_حوادث

18 کاربر

برخورد یک #شهاب_سنگ بزرگ با زمین و آثار ناشی از آن جالب توجه است. به راستی اگر یکی از این اجرام بزرگ تشکیل شده از یخ، غبار و سنگ به زمین برخورد کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ @FactDanestani

شهاب_سنگ

دیگر ویدیو و موزیک های : علم_عجایب_خبر_حوادث