تئوری و طراحی ژاپن برای ساخت آسانسور فضایی برای آینده این پروژه مطالعاتی برای سا

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
علم_عجایب_خبر_حوادث

علم_عجایب_خبر_حوادث

19 کاربر

تئوری و طراحی ژاپن برای ساخت آسانسور فضایی برای آینده این پروژه مطالعاتی برای ساخت آسانسور فضایی در دانشگاه شیزوئوکا در حال بررسی و تحقیق است‌. در این تئوری بعد از تولید کابل نانولوله کربنی، امکانات نصب کابل آسانسور فضایی مورد بررسی قرار گرفته شده است @FactDanestani

دیگر ویدیو و موزیک های : علم_عجایب_خبر_حوادث