ویدئوی کامل‌تری از سخنرانی مشهور امام خمینی این ویدئوی کامل‌تری از سخنرانی مشهو

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
علم_عجایب_خبر_حوادث

علم_عجایب_خبر_حوادث

20 کاربر

ویدئوی کامل‌تری از سخنرانی مشهور امام خمینی این ویدئوی کامل‌تری از سخنرانی مشهور امام خمینی در 10 اسفند 1357 که در آن صراحتا از مصادره اموال می‌گوید.‌ ‌

دیگر ویدیو و موزیک های : علم_عجایب_خبر_حوادث