آموزش بازاریابی تبلیغات اینما و توضیح در خصوص برخی امکانات

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
کلیپ آموزنده و دیدنی

کلیپ آموزنده و دیدنی

25 کاربر

جلسه آموزشی - توسط مهندس میثم قاسمی مدیر فنی شرکت گسترش طراحان نقش الماس موارد مطرح شده در خصوص بازاریابی تبلیغات اینما : 1- تحلیل و توضیح گزارش شش ماه سال 1400 2- معرفی کلی برخی خدمات اینما 3- پاسخ به سوالات کاربران

آموزش_اینما آموزش_بازاریابی_اینما آموزش_و_پژوهش اشتراک_ویدئو تحلیل_اینما

دیگر ویدیو و موزیک های : کلیپ آموزنده و دیدنی