مدیر روابط عمومی بانک مرکزی حواسش نبود گفت پیامک واریزی برا همه ارسال شد حتی برا

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
علم_عجایب_خبر_حوادث

علم_عجایب_خبر_حوادث

20 کاربر

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی حواسش نبود گفت پیامک واریزی برا همه ارسال شد حتی برا خود من!یعنی مدیر ارشد بانک مرکزی هم یارانه میگیره خیلی ها که در آمدی ندارن نمیگیرن!

دیگر ویدیو و موزیک های : علم_عجایب_خبر_حوادث