تحقیقات پروفسور #هایده_ترابی ، پژوهشگر تاریخ و #زبانهای_باستان ، از #جعلی بودن

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
ثروت قدرت عشق

ثروت قدرت عشق

14 کاربر

تحقیقات پروفسور #هایده_ترابی ، پژوهشگر تاریخ و #زبانهای_باستان ، از #جعلی بودن ترجمه #منشور_کوروش و ستمگر بودن این شاه #هخامنشی میگوید.

جعلی زبانهای_باستان زبانهای_باستان منشور_کوروش هایده_ترابی هایده_ترابی هخامنشی

دیگر ویدیو و موزیک های : ثروت قدرت عشق