کارنامک شاپور بزرگ که پس از هزار و ششصد سال پیدا شد. بن مایه: کارنامک من نوشته

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
ثروت قدرت عشق

ثروت قدرت عشق

14 کاربر

کارنامک شاپور بزرگ که پس از هزار و ششصد سال پیدا شد. بن مایه: کارنامک من نوشته فریدون مجلسی #تاریخ_تمدن_جهان @tarekhtamadongahan

تاریخ_تمدن_جهان

دیگر ویدیو و موزیک های : ثروت قدرت عشق