شهریار کسی بوده که چنین دیدگاه‌هایی درباره ایران و هویت ایرانی داشته اشعار و

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
هنر و ادبیات

هنر و ادبیات

17 کاربر

شهریار کسی بوده که چنین دیدگاه‌هایی درباره ایران و هویت ایرانی داشته اشعار و سخنرانی‌های او سرشار از توجه به تاریخ ایران باستان و پایه‌های هویتی ایران است. یک آذری ِ ترک‌زبان ِ ایرانی‌تبار بمعنای واقعی کلمه! کسی که زبان ترکی ِ خود را در قالب ایران دوست داشت. تفاوت شهریار با کسانی که امروزه گریبان میدرند برای زبان به اصطلاح مادری ؛ « ایرانگرایی » او بود، برای شهریار نخست ایران و هویت ایرانی خودش مهم بود! ولی امروزه پانترکیست‌ها همین زبان به اصطلاح مادری را بهانه‌ای برای ستیز با ایران کرده‌اند، و در نوشته‌های هویت‌طلبانه آنها، توجه به ایران و ایرانگرایی جایی ندارد! و چه زیباست سروده استاد شهریار درباره پایان اشغال آذربایجان توسط مزدوران استالین چند بیت از این شعر بلند: تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاک‌آیین نژاد آریان اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس      ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه  ای        صبح را خواندند شام و آسمان را ریسمان بی‌کس است ایران، به حرف ناکسان از ره مرو   جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان #تاریخ_تمدن_جهان @tarekhtamadongahan

تاریخ_تمدن_جهان

دیگر ویدیو و موزیک های : هنر و ادبیات