رضا شاه مرد بزم نبود. با این وجود شنیدن پشتیبانی رضا شاه از خوانندگی زنان که بر

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
ثروت قدرت عشق

ثروت قدرت عشق

14 کاربر

رضا شاه مرد بزم نبود. با این وجود شنیدن پشتیبانی رضا شاه از خوانندگی زنان که برخلاف خواسته های آشکار طبقه مذهبی و روحانیت بود، هم خالی از لطف نیست. زندگانی شبانه رضا شاه از افراد خانواده‌اش جدا بود. او زود شام می‌خورد و زود به بستر می رفت. اما همسرش تاج الملوک به جشن و شادی علاقه زیادی داشت. که شاه در هیچ کدام شرکت نمی کرد. در یکی از این شب نشینی ها که احتمالاً به مناسبت تولد محمدرضا شاه گرفته شده بود. رضاشاه برای چند دقیقه وارد شد در آن هنگام ملوک تنبک را به دست گرفت و با صدای بم خود و با آهنگ ضربی یکی از آهنگ های روز آن زمان را به مناسبت ورود شاه خواند. شاه مدتی نشست سپس بلند شد تا مجلس را ترک کند ولی قبل از رفتن به عنوان اظهار مرحمت با عصایش چند ضربه آرام به سر ملوک ضرابی نواخت و عازم خروج از مجلس شد. این تشویق کوچک از جالب مرد خشن که عادت به بزم و رقص و تنبک نداشت، خود سکوی پرتاب زنان نوازنده و خواننده به جلو شد تا امثال ملوک ضرابی، ایران الدوله هلن، اخترخانم و روح انگیز هم به جرگه خوانندگان ایرانی اضافه شوند و خوش بدرخشند. #تاریخ_تمدن_جهان @tarekhtamadongahan

تاریخ_تمدن_جهان

دیگر ویدیو و موزیک های : ثروت قدرت عشق