فیلمی از مراسم تاج‌گذاری احمدشاه قاجار1914 ظاهراً مراسم ساده و مختصری بوده است.

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
ثروت قدرت عشق

ثروت قدرت عشق

14 کاربر

فیلمی از مراسم تاج‌گذاری احمدشاه قاجار1914 ظاهراً مراسم ساده و مختصری بوده است. زمان کلیپ 10 دقیقه است. در دقیقه‌ی اول، یکی از دروازه های تهران با نقش و معماری‌اش خودنمایی

دیگر ویدیو و موزیک های : ثروت قدرت عشق