@HamHavaie ‏من معتقدم قلب‌ آدما ظرفیتش محدوده. یعنی چندبار می‌تونه آدما رو خیلی

تعداد بازدید
01
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
موزیک ویدئو

موزیک ویدئو

89 کاربر

@HamHavaie ‏من معتقدم قلب‌ آدما ظرفیتش محدوده. یعنی چندبار می‌تونه آدما رو خیلی دوست داشته باشی. یکی دوبار عاشق میشی. بعد از تموم‌ شدن این ظرفیت بقیه آدما رو معمولی دوست داری...

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک ویدئو