هزار سال پیش شبی که ابر اختران از دوردست می‌گذشت از فراز بام من صدام کرد... چه آ

تعداد بازدید
00
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
هنر و ادبیات

هنر و ادبیات

19 کاربر

هزار سال پیش شبی که ابر اختران از دوردست می‌گذشت از فراز بام من صدام کرد... چه آشناست این صدا همان که از زمان گاهواره می‌شنیدمش همان که از درون من صدام می‌کند هزار سال میان جنگل ستاره‌ها پی تو گشته‌ام ستاره‌ای نگفت کزاین سرای بی کسی، کسی صدات می‌کند؟ هنوز دیر نیست... هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست عزیز هم‌زبان تو در کدام کهکشان نشسته‌ای؟ #هوشنگ_ابتهاج @Booef

هوشنگ_ابتهاج هوشنگ_ابتهاج

دیگر ویدیو و موزیک های : هنر و ادبیات