دریافت حمایت و مراقبت، یکی از رازهای مهم سلامت جسم و روان

تعداد بازدید
01
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401
کاربر_ 9207

کاربر_ 9207

02 کاربر

همه انسان‌ها به حمایت شدن نیاز دارند.انسانی که حمایت می شود، سلامت روان بیشتری دارد.پس انسان‌ها باید درباره حمایت و انواع آن بیشتر بیاموزند تا به سلامت روان خود کمک کنند.

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 9207