اثر بخشی هیپنوتیزم بر ساختار مغز

تعداد بازدید
00
شنبه 24 اردیبهشت 1401
دکتر امیر نیکوخلق

دکتر امیر نیکوخلق

06 کاربر

_دکتر_نیکوخلق_مشهد _مغز _هیپنوتیزم

دیگر ویدیو و موزیک های : دکتر امیر نیکوخلق

خطای مغز
00:02:46

خطای مغز

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

طرحواره رها شدگی
00:01:20

طرحواره رها شدگی

سه شنبه 27 اردیبهشت 1401

بازی مغزی
00:00:38

بازی مغزی

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

خودشناسی
00:00:53

خودشناسی

شنبه 17 اردیبهشت 1401