آی عشق! آی عشق! چهرۀ آبی‌ات پیدا نیست... شعر و صدای #احمد_شاملو

تعداد بازدید
00
شنبه 24 اردیبهشت 1401
هنر و ادبیات

هنر و ادبیات

19 کاربر

آی عشق! آی عشق! چهرۀ آبی‌ات پیدا نیست... شعر و صدای #احمد_شاملو

احمد_شاملو

دیگر ویدیو و موزیک های : هنر و ادبیات