@HamHavaie ما آرزو کردیم و نپذیرفتیم که قرار نیست به تمام آرزوها‍‍مان برسیم، ما

تعداد بازدید
00
شنبه 24 اردیبهشت 1401
هنر و ادبیات

هنر و ادبیات

22 کاربر

@HamHavaie ما آرزو کردیم و نپذیرفتیم که قرار نیست به تمام آرزوها‍‍مان برسیم، ما آدم ها را دوست داشتیم و نپذیرفتیم که قرار نیست همه دوستمان داشته باشند، ما روزهای خوب می خواستیم و نپذیرفتیم که قرار نیست تمام روزها خوب باشند... و هر روز غمگین تر شدیم. گاهی برای رسیدن به آرامش، باید پذیرفت... باید قبول کرد و ناممکن ها و نشدنی ها را به رسمیت شناخت و توقع زیادی نداشت... گاهی برای رسیدن به آرامش، باید از خیلی چیزها گذشت... نرگس صرافیان طوفان

دیگر ویدیو و موزیک های : هنر و ادبیات