خداوند به ما ماموریت داده، ما جانشین خدا هستیم از این موقعیت سرسری رد نشیم

تعداد بازدید
01
چهارشنبه 06 بهمن 1400
مسیر موفقیت

مسیر موفقیت

33 کاربر

خداوند بزرگی اش قدرت و عزتش را با ما انسانها به اشتراک گذاشت. اگر اینگونه فکر کنیم تمام وجود ما لبریز از آرامش میشود. خداوند عاشق خواستن‌های ماست که خواسته هایشان را برآورده کند

خدا_بزرگی_اش_را_با_ما_به_اشتراک_گذاشته خدا_عاشق_انسانهاست عظمت_عزت_در_ما_هست

دیگر ویدیو و موزیک های : مسیر موفقیت