انگیزشی

تعداد بازدید
00
جمعه 01 بهمن 1400
فیلم سریال

فیلم سریال

26 کاربر

#⃣ #آموزشی ✅ حسرت گذشته را نخور گذشته به دو صورت در زندگی آدم‌ها حضور داره؛ - یا به صورت حسرت ها و نا امیدی ها - یا به صورت تجربه ها در حالت اول، گذشته، مانع بزرگی برای داشتن یک زندگی زیباست. در واقع اگر در درون حسرت های گذشته زندگی کنی، با دست های خودت به کُشتنِ فرصت ها و آینده ات ادامه میدی! اما اگر گذشته را تبدیل به تجربه کنی و تجربه هایی که در گذشته داشته ای را به درون زندگیت بیاوری، این تجربه ها برای تو راهنمایی مطمئن می شن که اجازه نمیدن از مسیر درستی که برای خلق آینده ای زیبا انتخاب کرده ای، خارج شوی. تجربه ها، در گرفتن انتخاب ها و تصمیم های درست ، به تو کمک می کنن و باید بدانی که؛ تصمیم های درست، یعنی داشتن آینده‌ ای بهتر

آموزشی آموزشی

دیگر ویدیو و موزیک های : فیلم سریال