دانلود رایگان آهنگ جدید رضا بهرام بانام گل عشقم

تعداد بازدید
03
چهارشنبه 22 دی 1400
کاربر_ 7520

کاربر_ 7520

14 کاربر

در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی بنشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من عاشق ها میکشی زیبای من در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه

آهنگ_شاد آهنگ_شاد دانلود_رایگان_اهنگ_جدید رضا_بهرام رضا_بهرام گل_عشقم موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 7520