آهنگ بازم برف از محسن ابراهیم زاده

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 22 دی 1400
موزیک کده

موزیک کده

69 کاربر

آهنگ بازم برف از محسن ابراهیم زاده متن آهنگ بازم برف از محسن ابراهیم زاده خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت یه جورایی که آب از سر ما گذشت خیلی از سال گذشت اما سرما نرفت خیلی چیزا شد ولی عشقت از اینجا نرفت بازم درد و دوتا چشمی که داره میگه برگردو بازم درد و دلم داره کم کم یخ میزنه تو روزای سرد و بازم برفو بازم برفو بازم برف بازم برفو دلی که قد دنیا باهات داره حرفو بازم برفو تو نیستی یه مشت خاطره مونده زیر این برفو بازم برف و بازم برف و بازم برف خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده بازم برف کاشکی همه چی اون شه که هردومون خواستیم خدا کنه کاشکی هردومون بشه با عشق به پای هم واستیم خدا کنه خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت یه جورایی که آب از سر ما گذشت خیلی از سال گذشت اما سرما نرفت خیلی چیزا شد ولی عشقت از اینجا نرفت بازم درد و دوتا چشمی که داره میگه برگردو بازم دردو دلم داره کم کم یخ میزنه تو روزای سردو بازم برفو بازم برفو بازم برف بازم برفو دلی که قد دنیا باهات داره حرفو بازم برف و تو نیستی یه مشت خاطره مونده زیر این برف و بازم برفو بازم برفو بازم برف خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ خیلی از سال گذشت حس تو برنگشت محسن ابراهیم زاده

آهنگ_ایرانی آهنگ_بازم_برف_از_محسن_ابراهیم_زاده آهنگ_جدید آهنگ_جدید آهنگ_جدید آهنگ_جدید آهنگ_غمگین آهنگ_غمگین آهنگ_غمگین محسن_ابراهیم_زاده محسن_ابراهیم_زاده محسن_ابراهیم_زاده محسن_ابراهیم_زاده

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک کده