تغییر پذیری در زندگی

تعداد بازدید
01
چهارشنبه 22 دی 1400
user_ 17792121

user_ 17792121

109 کاربر

اولین قدم برای تغییر،پذیرفتن تمام مسولیت زندگیته و... #تغییر _زندگی #قدم_مثبت #مسولیت #پذیرفتن

پذیرفتن تغییر تغییر تغییر قدم_مثبت مسولیت

دیگر ویدیو و موزیک های : user_ 17792121