وبیناررضایت آگاهانه درکارهای پژوهشی

تعداد بازدید
01
چهارشنبه 22 دی 1400
Medivent

Medivent

02 کاربر

برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضبط شده توسط تیم مدایونت آدرس تلگرامی رسانه جامع دانشجویی مدایونت: MEDIVENT@ مقدمه 00:00 پژوهش 25:00

Medivent رضایت_آگاهانه مدایونت مقاله_نویسی مقاله_نویسی وبینار وبینار

دیگر ویدیو و موزیک های : Medivent