وام ازدواج چقدر می شود؟ دولت در بودجه 1401 وام ازدواج را کلی دیده بود اما م

تعداد بازدید
01
سه شنبه 21 دی 1400
کانال نامنی ها

کانال نامنی ها

18 کاربر

وام ازدواج چقدر می شود؟ دولت در بودجه 1401 وام ازدواج را کلی دیده بود اما مجلس قبول نکرد زیرا نظارت مجلس را زیر سوال خواهد برد 150 میلیون برای زوج و 150 میلیون برای زوجه ( جمعا 300 میلیون ) و برای تشویق به جوانان به ازدواج ، 100 میلیون برای دختران زیر 23 سال و 100 میلیون برای پسرهای زیر 25 سال مازاد بر 150 میلیون با بازپرداخت 10 ساله در نظر گرفته شده است در مورد ضامن، ما ضامن کارمند را حذف کردیم

دیگر ویدیو و موزیک های : کانال نامنی ها