داستان پیرزن و نذر حضرت ابوالفضل

تعداد بازدید
02
سه شنبه 21 دی 1400
ویدئو موزیک های جذاب و دیدنی

ویدئو موزیک های جذاب و دیدنی

26 کاربر

داستان شنیدنی، پیرزنی که نذر حضرت ابوالفضل العباس (ع) کرد. از زبان سید علی علوی

حضرت_ابوالفضل_العباس حکایت_پیرزن_نذر_حضرت_ابوالفضل نذر یک_قطره_اشک_بر_امام_حسین سید_علی_علوی

دیگر ویدیو و موزیک های : ویدئو موزیک های جذاب و دیدنی