ضمایر شخصی به زبان ترکی استانبولی

تعداد بازدید
01
سه شنبه 21 دی 1400
Asal ile turkçe

Asal ile turkçe

05 کاربر

ضمایر شخصی Şahıs zemirleri من : ben تو : sen او : o ما : biz شما : siz آنها : onlar

دیگر ویدیو و موزیک های : Asal ile turkçe