معرفی شرکت آی نوتی از رسانه ملی

تعداد بازدید
01
سه شنبه 21 دی 1400
کاربر_ 3102

کاربر_ 3102

01 کاربر

شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس ،کار خود را با شعار ایجاد کسب وکاری نوپا و تحول در بازار استارت کار خودرا در سال 95 زد. #آینوتی #inoti #تحول #برندشو

iNoti inoti inoti iNoti آینوتی آینوتی آینوتی برندشو تحول

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 3102