نهالیاب را بیشتر بشناسیم.

تعداد بازدید
01
سه شنبه 21 دی 1400
کاربر_ 9480

کاربر_ 9480

01 کاربر

نهالیاب پلتفرمی با رویکرد مارکت پلیس می‌باشد. کاربران آن در یک بستر تعاملی علاوه بر ارتقاع سطح دانش خود در حوزه کشاورزی به دیگر کاربران هم در این زمینه کمک خواهند کرد تا در یک همکاری, نهال نوپای دانش کشاورزی نوین, به بار بنشیند. نهالیاب در نظر دارد با تلفیق ویکی نهال و شبکه اجتماعی تخصصی کشاورزی و بازارگاه اینترتی خودگردان فرآورده های زراعی, بستر مناسبی برای کارآفرینی در این حوزه را فراهم کند.

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 9480