سنگه خورش گیلانی

تعداد بازدید
00
سه شنبه 21 دی 1400
آشپزی مدرن

آشپزی مدرن

15 کاربر

شبیه خورشت فسنجون

خورشت_-غذای_گیلانی__- سنگه_خورش_گیلانی__غذای_شمالی_- سنگه_خورش_گیلانی_-عدای_شمالی غذای_شمالی__غذای_گیلانی

دیگر ویدیو و موزیک های : آشپزی مدرن