اهنگ حسرت علی درخشان

تعداد بازدید
00
سه شنبه 21 دی 1400
کاربر_ 8273

کاربر_ 8273

02 کاربر

هیچ گرمایی نیستش تو دستامو نمیخندم دیگه تو عکسامو مونده رو دستم یه دل تنگو یه شماره و یه چندتا زنگو که اونم قطع میکنی رو من چرا بچه میشی همیشه دنبال دست پیشی تو یه شونه میخوای واسه روزایی که خسته میشی شب تا صبح کنار گوشیمم گفتی دوسم داری کوشی پس هنوزم برات جون میدم اگه صدام کنی به اسم کوچیکم شب تا صبح کنار گوشیمم گفتی دوسم داری کوشی پس هنوزم برات جون میدم اگه صدام کنی به اسم کوچیکم دانلود آهنگ علی درخشان حسرت نه حریف قلبم نمیشم آره عشق همیشه این داستانا رو داره ولی تو برگرد دیگه نذار که بباره چشمی و که ذوق دیدنتو داره شب تا صبح کنار گوشیمم گفتی دوسم داری کوشی پس هنوزم برات جون میدم اگه صدام کنی به اسم کوچیکم شب تا صبح کنار گوشیمم گفتی دوسم داری کوشی پس هنوزم برات جون میدم اگه صدام کنی به اسم کوچیکم

تو_یه_شونه_میخوای_واسه_روزایی_که_خسته_میشی شب_تا_صبح_کنار_گوشیم هنوز_برات_جون_میدم هیچ_گرمایی_نیست_تو_دستامو که_اونم_قطع_میکنی_رو_من

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 8273