آهنگ بچه که نیستم از ماکان بند

تعداد بازدید
01
دوشنبه 20 دی 1400
موزیک کده

موزیک کده

66 کاربر

آهنگ بچه که نیستم از ماکان بند متن آهنگ بچه که نیستم از ماکان بند در همین حد بدون که رفتم از کنارت رک بگم دستو دلم نمیره که بیام سراغت تند رفتم یکم زود عاشقت شدم پات موند این دلم جوابش و چی بدم میگفتم درست میشه مشکلاتم با تو بدتر شد ریختی سرم همه درداتو سر به راه بودم ولی تو آدمش نبودی این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی خودتو زدی به اون راهو منم که ساده طول کشید حالیت کنم توقعت زیاده سر به راه بودم ولی تو آدمش نبودی این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی خودتو زدی به اون راه و منم که ساده طول کشید حالیت کنم توقعت زیاده دانلود آهنگ ماکان بند بچه که نیستم بچه که نیستم تو نگام کنی میخونم آخرشو خط به خط بلدم بازیاتو صفر تا صدشو اینقدر شیرین بودن دروغات که آخر سر زد دلمو زبونم بند میومد همیشه که بگم بهت حسمو سر به راه بودم ولی تو آدمش نبودی این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی خودتو زدی به اون راه و منم که ساده طول کشید حالیت کنم توقعت زیاده سر به راه بودم ولی تو آدمش نبودی این همه برو بیا واسه تو داشت چه سودی خودتو زدی به اون راه و منم که ساده طول کشید حالیت کنم توقعت زیاده ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ خودتو زدی به اون راه و منم که ساده ماکان بند

آهنگ_ایرانی آهنگ_بچه_که_نیستم_از_ماکان_بند آهنگ_جدید آهنگ_جدید آهنگ_جدید آهنگ_جدید آهنگ_غمگین آهنگ_غمگین آهنگ_غمگین ماکان_بند ماکان_بند

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک کده