منظره بکر از دامنه سبلان

تعداد بازدید
01
دوشنبه 20 دی 1400
کاربر_ 5075

کاربر_ 5075

04 کاربر

تصاویر گل های وحشی از دامنه سبلان که با دیدن آن چشم ها آرام می گیرند و قلب ها به تپش می افتند این تصاوی از اطراف روستای موئیل شهرستان مشکین شهر تهیه شده است

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 5075

نون و دلغک
00:04:04

نون و دلغک

یک شنبه 19 دی 1400

هفت سین
00:06:03

هفت سین

یک شنبه 19 دی 1400

ماه غریبستان
00:06:42

ماه غریبستان

یک شنبه 19 دی 1400

بی واژه
00:03:30

بی واژه

یک شنبه 19 دی 1400