اهنگ غم شیرین احمدصفایی

تعداد بازدید
00
دوشنبه 20 دی 1400
کاربر_ 8273

کاربر_ 8273

02 کاربر

یه غم شیرین تو دلم کاشتی منو عاشق کردی رفتی و این راهش نی من مغرورو توئه احساسی چی شده که دیگه عشقتو نمیشناسی تو که نیستی خورد شده غرورم پیش بقیه اینکه عاشق شی تنها شی بد غمیه تو صدام یه غمه نبود تو کمه بعد تو خشک و بی احساس شدم با همه قرار نبود سرد بشی با قلب سر به زیرم قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم درست تو اوج جوونی ببین بی تو چه پیرم قرار نبود بری و دستای تورو نگیرم قرار نبود سرد بشی با قلب سر به زیرم قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم درست تو اوج جوونی ببین بی تو چه پیرم قرار نبود بری و دستای تورو نگیرم

یه_غم_شیرین_توی_دلم_کاشتی چی_شده_که_دیگه_عشقتو_نمیشناسی قرارنبود_بری_و_دستای_تورو_نگیرم قرار_نبود_سرد_بشی_با_قلب_سر_به_زیر_من تو_صدام_غمه_نبود_توکمه

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 8273