ماشین فضایی آلمانی

تعداد بازدید
00
دوشنبه 15 آذر 1400
کاربر_دلداده 2823

کاربر_دلداده 2823

02 کاربر

شرکت بنز دست با طراحی خودرویی خاص دست به یک انقلاب صنعتی و جهشی تازه و شگرف در تولید ماشین زده که به خاطر طرح و ایده خاصش بیشتر شبیه به یک سفینه فضایی میمونه تا یک ماشین زمینی

انقلاب_صنعتی_ماشینی شاهکار_بنز ماشین_فضایی

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_دلداده 2823